Videos

Video corporatiu

Semibox

Evofeed: alimentació truges gestants en grup

Maternitats

Maternitats en benestar animal

Instal·lacions destete

Menjadores D-500 pèndul

Menjadores E-400 / EP-400 / EP-500

Box gestació lliure accés

Evofeed: alimentació truges gestants en grup

Evofeed: alimentació truges gestants en grup

Dosiball

Menjadores D-400 / DP-400

Menjadora D-670 maximizer

Instal·lacions engreix

Premi Cambra Comerç 2019: innovació agroramadera