Descripció

Parets intermèdies de polipropilè o PVC amb RF, amb diferents sistemes d’unió, com ara perfil ‘H’ o sistema encadellat. No cal estructura. Ideal per separar espais dins d’una mateixa nau, que no precisi aïllament.

Característiques

– Divisions de muntatge ràpid, no precisen obra civil.
– Panells modulables verticals de 1m per l’alçada de la nau.
– Majoritàriament no necessiten estructura.
– Versatilitat de foradar i subjectar-hi qualsevol instal·lació.
– S’hi poden acoblar finestres, portes, abeuradors.
– Facilitat de neteja, al ser material no porós.
– Possibilitat d’aplicació exterior, amb protecció UVA.

Descàrregues

Aplicacions plàstiques

Imatges de producte