Descripció

Naus i construccions modulars, amb estructures tubulars i recobriments amb panell sandvitx, a petició i gust de cada client. Possible utilització de diversos materials de fabricació, tubular galv, inox, panell sandvitx metàl·lic panell de fibra, etc.

Aplicacions

– Garatges per a cotxes o eines.
– Despatxos modulables.
– Casetes i espais per a diversos usos.
– Casetes de calefaccions, dipòsits.
– Vestidors modulars.

Descàrregues

Mòduls prefabricats

Imatges de producte