Parc d'Activitats Econòmiques · c/ Mas de la Mora, 3 - 08500 Vic (Barcelona) - SPAIN· Tel. 93 889 35 11 · Fax 93 886 36 79 · erra@erra.es